Apple Daily
| 即時財經 | 06月27日

【荃灣劏場】舖位投資者:業主唔團結要救都難

近年劏場未有一個能突破死場命運,舖位投資者兼盛滙商舖基金創辦人李根興認為,所有劏場都是面對同一個問題,就是業主不能一齊團結去搞好一個商場。由於劏場業主太分散,加上舖位面積太細,適合做生意的行業不多,影響出租率,之後慢慢變得沒有轉機。

他指出,如果多個舖位合併出租,甚至整個商場租予單一租戶,是絕對有條件翻生。「不過100個業主,只要10個唔團結,已經冇辦法做得好」。而且如果合併出租,一定有個別業主不肯合作及不肯夾錢,就要救都難。他曾獲地皇廣場邀請做商場搞手,聯合小業主搞聯租,但認為難度極高而婉拒。

李根興又舉例,多個成功的劏場,好似旺角中心、葵涌廣場都是四通八達,除了正門,又可以駁天橋連接到其他商場或其他大廈。反觀,近年落成的劏場,都無此類設施。如果劏場無辦法搞好,最後只會變成貨倉,或網店交收的地方,租金未必可以夠付管理費。

律師梁永鏗指出,近年不少劏場都有小業主以招收會員方式搞聯租,只要一旦簽署合約或授權書,就要讓管理人或公司接手管理舖位。若聯租途中,小業主想收回舖位自用,或會因違反合約或授權,反而要向管理人賠償,所以小業主在加入前,要清楚所有條款,「因為簽咗名就係授權對方咁做」。

BACK 返回